Zakład Przetwórstwa Mięsnego
"Jan Bielesz" Sp. z o.o.
43-440 Goleszów
ul. Wolności 42
Tel. 033 479 40 40
Fax 033 479 40 41
    


Zakład Produkcyjny w Cieszynie
43-400 Cieszyn
ul. Frysztacka 67
Tel. 033 479 40 40
Fax 033 479 40 41